Zero S op een landweg
Een unieke rijervaring.
Nieuwe regels voor rijbewijzen.

Eisen aan een rijbewijs voor
elektrische motorfietsen

In vergelijking met hun tegenhangers met verbrandingsmotor bieden elektrische motorfietsen een unieke rijervaring, ook al door hun andere krachtbron. Met een elektrische motorfiets komt vanaf stilstand alle aandrijfkoppel en motorvermogen onmiddellijk beschikbaar. Het koppel wordt over het hele toerenbereik bovendien soepeler en gelijkmatiger overgebracht op het wiel.

In de EU gelden andere criteria voor een rijbewijs voor elektrische motorfietsen. Het grote verschil is dat elektrische motorfietsen geclassificeerd en officieel erkend worden volgens hun continuvermogen, dus niet volgens het maximumvermogen zoals bij motorfietsen met verbrandingsmotor.

Zero DS maakt een bocht op een onverharde weg

“Maximumvermogen” versus “Continuvermogen”:

  • Maximumvermogen wordt gedefinieerd als het absolute maximale vermogen dat een aandrijflijn kan produceren. Deze waarde voor maximumvermogen staat in de specificatietabel van elke motorfiets.
  • Continuvermogen wordt gedefinieerd als het vermogen dat de aandrijflijn onder bepaalde bedrijfsomstandigheden duurzaam kan produceren.
Zero S op een snelweg

A2-rijbewijs voor alle
Zero-modellen uit 2016

Door dit onderscheid in rijbewijsvereisten is in Nederland sinds 19 januari 2013 een A2-rijbewijs voldoende voor alle 2016-modellen van Zero, want het continuvermogen is lager dan 35 kW en de verhouding vermogen/machinegewicht blijft beneden 0,2 kW per kg. Voor alle Zero-modellen uit modeljaar 2012 geldt zelfs dat hiervoor een A1-rijbewijs (vermogen tot 11 kW en minder dan 0,1 kW per kg) volstaat.