Kies het jaar

Garantie-informatie 2016 Zero Motorcycles

Wie is de garantiegever?

Zero Motorcycles Inc. ("Zero").

Wie wordt er door deze beperkte garantie gedekt?

Deze beperkte garantie is van toepassing op alle oorspronkelijke eigenaars die de garantieregistratiekaart binnen de vereiste, op de registratiekaart aangegeven periode versturen.

Deze beperkte garantie wordt zonder bijkomende kosten overhandigd aan de originele en eventuele latere eigenaars van de gedekte 2016 Zero S/DS/SR/DSR/FX/FXS motorfiets ("2016 Zero motorfietsen") tijdens de toepasselijke garantieperiode. Wanneer een gedekte 2016 Zero motorfiets verkocht wordt, moet de originele eigenaar hetzij elektronisch, hetzij schriftelijk een verzoek tot overdracht indienen. Zie Overdracht van eigendom en garantie

Wat wordt door deze beperkte garantie gedekt?

Zero Motorcycles Inc. ("Zero") garandeert dat alle in de fabriek vervaardigde 2016 Zero motorfietsen gedurende de periode van deze beperkte garantie vrij van defecten in materiaal en vakmanschap zijn.

Deze beperkte garantie dekt onderdelen, inclusief motor, motorcontroller, frame, zwenkarm, vork, achtervork, remmontages, wielen en elektrische submontages en goedgekeurde Zero accessoires die op het moment van aanschaf door een erkende Zero dealer zijn geïnstalleerd.

Deze beperkte garantie dekt ook de volgende items, waarnaar gezamenlijk als "Accupakketten" wordt verwezen:

 • ZF3.3 accupakketmodules op de Zero FX/FXS. Indien een ZF3.3 accupakket na de oorspronkelijke "datum ingebruikname" van de bijbehorende Zero motorfiets is aangeschaft om de capaciteit van een Zero ZF3.3 naar ZF6.5 te upgraden, dan komt de garantieduur van het accupakket overeen met de resterende garantie van het accupakket van de bijbehorende Zero motorfiets.
 • De Z-Force® Power Tank accessoire die op een Zero S/SR/DS/DSR-model motorfiets gemonteerd kan zijn. Indien de Z-Force® Power Tank na de oorspronkelijke "datum ingebruikname" van de bijbehorende Zero motorfiets is aangeschaft, dan komt de garantieduur van de Z-Force® Power Tank overeen met de resterende garantie van het accupakket van de bijbehorende Zero motorfiets.
 • ZF9.8 en ZF13.0 Z-Force® Li-Ion accupakketten geïnstalleerd op de Zero S/SR/DS/DSR motorfiets.

Deze beperkte garantie dekt alle onderdelen van de accupakketten die zijn inbegrepen als deel van het Z-Force® accupakket of Power Tank, inclusief de accu, het geïntegreerde accubeheersysteem, interne bedrading en interne structuren.

Wat is de dekkingsperiode van deze beperkte garantie?

De duur van deze beperkte garantie is afhankelijk van het feit of uw 2016 Zero motorfiets al dan niet een demonstratiemodel is.

Demonstratiemodellen zijn 2016 motorfietsen die door de klanten of mogelijke klanten, personeel, managers of leidinggevenden zijn bereden of gebruikt, maar nooit binnen de staat zijn geregistreerd.

Niet-demonstratiemodellen zijn die 2016 Zero motorfietsen die niet geen demonstratiemodellen zijn.

A. Welke dekkingsperiode geldt voor niet-demonstratiemodellen?

De duur van deze beperkte garantie voor niet-demonstratiemodellen van 2016 Zero motorfietsen, exclusief de accupakketten, is een periode van twee (2) jaar vanaf de originele "datum ingebruikname".

Opmerking: de "datum ingebruikname" is de datum waarop de erkende dealer een inspectie vóór levering ("PDI") uitvoert en de motorfiets aan de klant bezorgt. In het geval deze gebeurtenissen op verschillende data plaatsvinden, geldt de laatste van de twee als de "datum ingebruikname".

De duur van deze beperkte garantie voor de accupakketten (exclusief de buitenkant ervan) is:

 • Vijf (5) jaar of 80.000 km, wat zich het eerste voordoet, vanaf de "datum ingebruikname" voor de ZF3.3 accupakketmodules op de Zero FX/FXS.
 • Tot vijf (5) jaar of 80.000 km, wat zich het eerste voordoet, vanaf de "datum ingebruikname" van de bijbehorende 2016 Zero FX/FXS ZF3.3 motorfiets voor de upgrade van het ZF3.3 accupakket. Indien aangeschaft nadat de garantie van het bijbehorende accupakket is verstreken, krijgt het aanvullende accupakket de standaardgarantie voor hulpstukken van één (1) jaar vanaf de datum van aanschaf.
 • Tot vijf (5) jaar of 160.000 km, wat zich het eerste voordoet, vanaf de "datum ingebruikname" van de bijbehorende 2016 Zero S/SR/DS/DSR motorfiets voor de Z-Force® Power Tank accessoire. Indien aangeschaft nadat de garantie van het bijbehorende accupakket is verstreken, krijgt de Power Tank de standaardgarantie van één (1) jaar vanaf de datum van aanschaf.
 • Vijf (5) jaar of 160.000 km, wat zich het eerste voordoet, vanaf de "datum ingebruikname" voor de ZF9.8 en ZF13.0 Z-Force® Li-Ion accupakketten op de Zero S/SR/DS/DSR motorfiets.

De buitenkant van het accupakket is niet gedekt onder de voorwaarden van de beperkte garantie voor het accupakket. In plaats daarvan is de buitenkant van het accupakket voor een periode van twee (2) jaar na zijn "datum ingebruikname" gedekt.

B. Welke dekkingsperiode geldt voor demonstratiemodellen?

De duur van deze beperkte garantie voor demonstratiemodellen van 2016 Zero motorfietsen, exclusief de accupakketten, is een periode van twee (2) jaar en 90 dagen vanaf de originele "verzenddatum".

Opmerking: De "verzenddatum" is de datum waarop Zero het demonstratiemodel van de motorfiets naar de erkende dealer verzendt.

De duur van deze beperkte garantie voor de accupakketten (exclusief de buitenkant ervan) is:

 • Vijf (5) jaar en 90 dagen of 80.000 km, wat zich het eerste voordoet, vanaf de "verzenddatum" voor de ZF3.3 accupakketmodules op de Zero FX/FXS.
 • Tot vijf (5) jaar en 90 dagen of 80.000 km, wat zich het eerste voordoet, vanaf de "verzenddatum" van de bijbehorende 2016 Zero FX/FXS ZF3.3 motorfiets voor de upgrade van het ZF3.3 accupakket. Indien aangeschaft nadat de garantie van het bijbehorende accupakket is verstreken, krijgt het aanvullende accupakket de standaardgarantie voor hulpstukken van 1 jaar vanaf de datum van aanschaf.
 • Tot vijf (5) jaar en 90 dagen of 160.000 km, wat zich het eerste voordoet, vanaf de "verzenddatum" van de bijbehorende 2016 Zero S/SR/DS/DSR motorfiets voor de Z-Force® Power Tank accessoire. Indien aangeschaft nadat de garantie van het bijbehorende accupakket is verstreken, krijgt de Power Tank de standaardgarantie van één (1) jaar vanaf de datum van aanschaf.
 • Vijf (5) jaar en 90 dagen of 160.000 km, wat zich het eerste voordoet, vanaf de "verzenddatum" voor de ZF9.8 en ZF13.0 Z-Force® Li-Ion accupakketten op de Zero S/SR/DS/DSR motorfiets.

De buitenkant van het accupakket is niet gedekt onder de voorwaarden van de beperkte garantie voor het accupakket. In plaats daarvan is de buitenkant van het accupakket voor een periode van twee (2) jaar en 90 dagen na zijn "verzenddatum" gedekt.

Wat wordt niet door de beperkte garantie gedekt?

Vanwege de chemische samenstelling van accu's is er een normale, te verwachten afname in actieradius/capaciteit die accupakketten met de tijd en gebruik kunnen leveren. Afhankelijk van gebruik- en opslagomstandigheden, neemt het rendement van accupakketten tijdens de duur van deze beperkte garantieperiode af. Op grond van deze beperkte garantie repareert of vervangt Zero alleen een accupakket dat een afname in nominale opslagcapaciteit van meer dan 20% vertoont, zoals gemeten door een erkende Zero dealer. Om de capaciteit van een accupakket te controleren kan een erkende Zero dealer een extractie van logboekgegevens van het accubeheersysteem uitvoeren. Dit zal bevestigen of een afname binnen de verwachte normen ligt.

Bovendien dekt deze beperkte garantie alleen 2016 Zero motorfietsen of accupakketten/Power Tanks die volgens "correct gebruik" en "onder normale bedrijfsomstandigheden" zijn bediend. Voor deze uitsluiting zijn de volgende definities van toepassing:

 • "Normale bedrijfsomstandigheden" vergen regelmatige verzorging en onderhoud van de 2016 Zero motorfiets en accupakketten, zoals beschreven in de gebruikershandleiding.
 • "Correct gebruik" betekent alleen het gebruik van een motorfiets op de manier die is bedoeld voor een motorrijder en passagier op een 2016 Zero motorfiets met geschikte veiligheidsuitrusting, zoals beschreven in de gebruikershandleiding, in overeenstemming met de lokale voorschriften.
 • "Correct gebruik" betekent ook het accupakket na elk gebruik opladen en hem in volledig opgeladen toestand bewaren of hem elke 30 dagen opladen of hem bij opslag of niet regelmatig gebruik op de lader laten zitten.

Daarnaast dekt deze beperkte garantie evenmin:

 • De kosten van onderdelen en arbeid in regelmatige verzorging en onderhoud en/of de vervanging van onderdelen vanwege normale slijtage, gebruik of achteruitgang, inclusief maar niet beperkt tot: banden, remblokken en rotoren, riemaandrijving, vorkafdichtingen, handgrepen, voetsteunen en het zadel;
 • Deze garantie dekt niet de banden die op de 2016 Zero motorfiets zijn geïnstalleerd. De origineel uitgeruste banden hebben een afzonderlijke garantie van de bandenfabrikant.
 • De vervanging van vloeistoffen, tenzij hun vervanging een noodzakelijk onderdeel van de garantie op een gedekt component is;
 • Wielen van off-the-roadmotoren nadat hierop is gereden;
 • Cosmetische zorgen die voortvloeien uit milieuomstandigheden, misbruik, verkeerd gebruik, gebrek aan regelmatige verzorging en onderhoud en/of onjuist gebruik door de eigenaar;
 • Delen of componenten die beschadigd zijn door gebruik of bediening onder abnormale omstandigheden of in strijd met de in de gebruikershandleiding beschreven eisen.
 • Zero motorfietsen en accupakketten die voor racen of andere wedstrijdevenementen worden gebruikt;
 • Verkeerd gebruikte of onjuiste bediende Zero motorfietsen en accupakketten;
 • Schade, storingen of problemen veroorzaakt door modificaties of wijzigingen aan de 2016 Zero motorfietsen en /of accupakketten (inclusief modificaties of wijzigingen die door een erkende Zero dealer zijn uitgevoerd) die ervoor zorgen dat de Zero motorfiets of het accupakket niet functioneert;
 • Schade, storingen of problemen veroorzaakt door aftermarket accessoires die na de "datum ingebruikname" op een 2016 Zero motorfiets of accupakket zijn geïnstalleerd, of veroorzaakt door aftermarket accessoires die niet door een erkende Zero dealer zijn geïnstalleerd;
 • Schade, stortingen of problemen veroorzaakt door onjuiste reparatie van de motorfiets, installatie van delen of accessoires die niet door Zero zijn verkocht of goedgekeurd, de installatie en het gebruik van delen of accessoires die de specificaties van de motorfiets wijzigen ten opzichte van de instellingen van Zero of het gebruik van nieuwe of gebruikte delen die niet door Zero zijn goedgekeurd;
 • Schade, storingen of problemen veroorzaakt door brand, botsing, ongeluk of onjuiste opslag;
 • Schade, storingen of problemen veroorzaakt door continu gebruik van de motorfiets na een waarschuwingslampje, meteraflezing of andere waarschuwing die een mechanisch of operationeel probleem aangeeft;
 • Ernstig beschadigde of door een verzekeraar total loss verklaarde motorfietsen, of motorfietsen die in grote mate met onderdelen van een andere gebruikte motorfiets opnieuw in elkaar zijn gezet of gerepareerd;
 • Schade, storingen of problemen veroorzaakt door het niet opvolgen van aanbevolen onderhoudseisen, zoals uiteengezet in de gebruikershandleiding; en
 • Schade, storingen of problemen veroorzaakt door lucht gedragen industriële vervuiling (bv. zure regen), vogelpoep, boomsappen, stenen, instromend water, stormen of andere vergelijkbare gebeurtenissen;

Bovendien is deze beperkte garantie niet van toepassing op Zero motorfietsen of onderdelen en accessoires die niet door Zero zijn geïmporteerd of gedistribueerd.

Welke andere beperkingen of disclaimers zijn op deze beperkte garantie van toepassing

De volgende aanvullende beperkingen en disclaimers zijn op deze beperkte garantie van toepassing:

 • Deze beperkte garantie is de enige uitdrukkelijke garantie die in verband met de verkoop van dit model van Zero Motorcycles wordt afgegeven. Alle impliciete garanties, inclusief eventuele garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, zijn in duur beperkt tot de genoemde periode van deze geschreven garantie. Sommige landen staan geen beperkingen toe betreffende de duur van een impliciete garantie, deze beperking is dus mogelijk niet op u van toepassing.
 • Zero aanvaardt geen andere verplichting of aansprakelijkheid, noch verleent zij aan derden de bevoegdheid dat namens haar te doen.
 • Deze beperkte garantie dekt geen incidentele of gevolgschade, inclusief waardeverlies van de motorfiets, gederfde winsten of inkomsten, onkostenvergoeding voor vervangend transport of logies, onkosten in verband met de retourzending van het gedekte product naar een erkende servicevoorziening of dealer, onkosten voor slepen en/of wegenwacht, onkosten in verband met de retour van het gedekte product terug naar zijn eigenaar, kosten van reistijd of communicatie van de monteur, schade of verlies aan persoonlijke eigendommen, tijdverlies of ongemak. Sommige landen staan geen uitsluitingen of beperkingen toe betreffende incidentele of gevolgschade, deze uitsluiting of beperking is dus mogelijk niet op u van toepassing.
 • Zero Motorcycles behoudt zich het recht voor het ontwerp van een Zero motorfiets, accupakket of andere onderdelen van Zero (gezamenlijk "Zero producten") te allen tijde te wijzigen of verbeteren, en aanvaardt daarbij geen enkele verplichting eerder gefabriceerde of verkochten Zero producten te wijzigen.
 • De koper erkent dat er bij het gebruik van motorfietsen sprake van een inherent risico is. Deze beperkte garantie dekt geen (en Zero kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor) letsel dat voortvloeit uit onveilig of onjuist gebruik van Zero producten, of het niet naleven door de gebruiker van de aanwijzingen, verzorging- en onderhoudsvereisten, waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften
 • De oorspronkelijke eigenaar of latere geregistreerde verkrijger, zoals opgenomen in het garantieregistratieformulier van de Zero motorfiets, is verantwoordelijk voor de overdracht van de gebruikershandleiding en alle veiligheidswaarschuwingen, aanwijzingen en beperkte garantie als de motorfiets verkocht, uitgeleend of op andere wijze aan iemand anders wordt overgedragen.
Wat zijn uw verantwoordelijkheden als klant?

Als eigenaar van een onder deze beperkte garantie gedekt product is het uw verantwoordelijkheid deze gebruikershandleiding, deze beperkte garantie en alle productwaarschuwingen te lezen en begrijpen voordat u uw Zero motorfiets gebruikt. Ernstig letsel of overlijden kan het gevolg zijn van onjuist gebruik of het niet opvolgen van waarschuwingen en veiligheidsaanwijzingen op een motorfiets.

U bent daarnaast verantwoordelijk voor:

 • De uitvoering van alle aanbevolen en noodzakelijke verzorging en onderhoud en voor het correcte gebruik van uw Zero motorfiets en accupakket, zoals uiteengezet in de gebruikershandleiding.
 • Het bestuderen en naleven van alle federale, staat- en lokale wetten die op de bediening van een motorfiets in het algemeen, en in het bijzonder op elektrische motorfietsen van toepassing zijn.
 • Het te allen tijde dragen van geschikte veiligheidsuitrusting en -kleding wanneer u een Zero motorfiets bedient, inclusief maar niet beperkt tot een helm, bril en geschikte laarzen.
Wat doet Zero Motorcycles onder deze beperkte garantie?

Tijdens de duur van deze beperkte garantie repareert of vervangt een erkende Zero dealer (naar Zero’s inzicht), gratis 2016 Zero motorfietsen, accupakketten of onderdelen die onder deze beperkte garantie zijn gedekt en die door Zero of een erkende Zero dealer als gebrekkig in fabrieksmateriaal of vakmanschap worden aangemerkt.

Hoe ontvangt u onder deze beperkte garantie service?

Garantieservice kan worden verkregen door met uw plaatselijke dealer van Zero Motorcycles contact op te nemen. Raadpleeg "Een dealer vinden" op uw website (www.zeromotorcycles.com/nl/locator) voor de dichtst bij zijnde locatie.

In het geval er geen dealer in uw staat. provincie of land is, neemt u direct contact op met Zero Motorcycles Inc. via +1 (888) 786-9376 (Noord-Amerika, maandag-vrijdag, 08.00 - 17.00 uur Pacific Time) of +31 (0) 72 5112014 (VK, Europa en internationale markten) of via e-mail support@zeromotorcycles.com.

Vermeld in alle geschreven of telefonische communicatie de concrete aard van de omstandigheden die het probleem hebben veroorzaakt en geef ook de aflezing van het VIN en de kilometerteller.

Noord-Amerika
Zero Motorcycles Inc.
380 El Pueblo Road
Scotts Valley, CA 95066
VS
VK, Europa en internationale markten
Zero Motorcycles Europe
Fluorietweg 12D
Alkmaar, Noord Holland 1812RR
NL

(VS en internationale patenten en handelsmerken aangevraagd)

Overdracht van eigendom en garantie
Wanneer het tijd wordt om uw Zero motorfiets te verkopen, bezoek dan de website van Zero Motorcycles en ga naar het onderdeel Eigenaars om de overdracht van eigendom en het garantieformulier in te vullen. Dit moet u doen zodat Zero Motorcycles in staat is in het onwaarschijnlijke geval van een veiligheidsprobleem met de nieuwe eigenaar contact op te nemen. Gebruik onderstaand e-mailadres of neem voor hulp contact op met de afdeling klantenservice van Zero Motorcycles.
Noord-Amerika
Telefoon: (888) 786-9376
Maandag-Vrijdag
8.00 tot 17.00 uur (Pacific Standard Time)
E-mail: support@zeromotorcycles.com
VK, Europa en internationale markten
Telefoon: +31 (0) 72 5112014
E-mail: support@zeromotorcycles.com

Raadpleeg voor updates en meer informatie over uw motorfiets de pagina’s met ondersteuning voor eigenaars op de Zero Motorcycles-website: www.zeromotorcycles.com/nl/owner-resources

Hoe staat de beperkte garantie in verhouding tot het staatsrecht?

Deze garantie biedt u specifieke wettelijke rechten en u misschien hebt u nog andere rechten, die van land tot land kunnen verschillen.