Formulier voor garantieoverdracht

Vul de informatie over de nieuwe eigenaar hieronder in om bij verkoop van een Zero de garantie over te dragen op de koper.

Informatie over nieuwe eigenaar
Gekocht bij*:
Model*: