Formulier voor garantieoverdracht

Vul de informatie over de nieuwe eigenaar hieronder in om bij verkoop van een Zero de garantie over te dragen op de koper.