Zero Motorcycles
Select Country

PRIVACYBELEID

Wij ('Zero Motorcycles', 'Zero', 'wij', 'ons' of 'onze') respecteren uw privacy en waarderen uw vertrouwen in ons. Zero Motorcycles, Inc. (Verenigde Staten) beheert onze website, www.zeromotorcycles.com, en onze mobiele applicatie. Ons kantoor is gevestigd op 380 El Pueblo Road, Scotss Valley, CA 95066, Verenigde Staten van Amerika ('VS').

In de zin van de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat wij bepalen op welke wijze wij persoonsgegevens over u bewaren en gebruiken.

Zero Motorcycles, Inc. (VS) heeft Zero Motorcycles B.V. (Nederland, Europa) aangewezen als haar Europese (privacy)vertegenwoordiger. U kunt via de onderstaande contactgegevens contact opnemen met de Europese vertegenwoordiger van Zero Motorcycles.

Wij hebben dit Privacybeleid ontwikkeld ten behoeve van de transparantie. Hierin wordt beschreven welke gegevens wij over u verzamelen doordat u gebruikmaakt van onze website en de bijbehorende diensten en hoe wij die gegevens gebruiken. Dit Privacybeleid is op alle onderdelen van de door Zero Motorcycles beheerde website www.zeromotorcycles.com van toepassing.

Privacybeleid

 • Welke informatie verzamelt Zero?
 • Op welke wijze gebruikt Zero uw persoonsgegevens?
 • Hoe lang bewaart Zero mijn gegevens?
 • Herzien of verwijderen van persoonsgegevens?
 • Beveiligingsmaatregelen van Zero voor het beschermen van persoonsgegevens
 • Doorgifte van informatie buiten de EU
 • Links naar andere websites
 • Deelt Zero mijn gegevens?
 • Privacy van kinderen
 • Hoe neem ik contact op met Zero Motorcycles?
 • Wijzigingen in het Privacybeleid van Zero Motorcycles

Welke informatie verzamelt Zero?

STATISTIEK WEBSITEGEBRUIK

Als u onze website bezoekt, verzamelen wij gegevens die door uw computer naar ons worden verzonden. Deze gegevens omvatten taal en lokale voorkeuren en standaard webloginformatie, waaronder uw IP-adres, browsergegevens, besturingssysteem, geografische informatie, duur van uw bezoek, webpagina's die u heeft geopend met de tijden en data, klikgedrag en verwijzingsbronnen. Uw persoonsgegevens kunnen met onze gegevensverwerkers worden gedeeld, zoals onder meer Salesforce, Google, Facebook en Amazon.

Wij gebruiken deze gegevens om inzicht te krijgen in de wijze waarop personen met onze website omgaan, zodat wij onze producten en diensten kunnen verbeteren. Loggegevens van de webserver worden zes maanden bewaard. Gegevens over het websitegebruik die met onze gegevensverwerkers worden gedeeld, worden bewaard gedurende een periode die nodig is om aan de hieronder omschreven doeleinden te voldoen. Ons gerechtvaardigde belang bij de verwerking van deze gegevens is dat wij onze diensten aan u kunnen verlenen en onze website en bijbehorende diensten voortdurend kunnen verbeteren.

INDIENING WEBSITEFORMULIER

Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, een proefrit of offerte aanvraagt of contact met ons opneemt vanwege een vraag of een probleem, verzamelen wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Dit kan onder meer uw voor- of achternaam, e-mailadres, (mobiel) telefoonnummer, adres, plaats, staat, land, postcode zijn of interesse in of vragen over producten en of u zich al dan niet voor onze nieuwbrief wilt aanmelden. Het aanvraagformulier van de dealer van Zero Motorcycles omvat ook gegevens over uw bedrijf, zoals uw bedrijfsnaam, DBA-gegevens, faxnummer, aangeboden motormerken, financiële gegevens, gegevens over voorzieningen en overige gegevens.

Wanneer u een formulier indient, leggen wij vast hoe u bij onze site terecht bent gekomen (bijvoorbeeld via een e-maillink, zoektermen, reclamecampagne, verwijzingssite, etc.). Eerdere en volgende websitebezoeken kunnen aan de gegevens van uw ingediende formulier worden gekoppeld. Uw persoonsgegevens kunnen met dealers, distributeurs en personeel van Zero Motorcycles worden gedeeld.

Wij gebruiken deze gegevens om uw vragen te beantwoorden en uw verzoeken te verwerken, om inzicht te krijgen in de wijze waarop mensen bij Zero Motorcycles worden geïntroduceerd en de klantervaring zich in de loop der tijd ontwikkelt. Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is om aan de hieronder omschreven verwerkingsdoeleinden te voldoen. Ons gerechtvaardigde belang bij de verwerking van deze gegevens is dat wij onze (marketing)diensten aan u kunnen verlenen en onze klantenservice voortdurend kunnen verbeteren.

SOLLICITATIES

Wanneer u op een functie bij Zero Motorcycles solliciteert, verzamelen wij persoonsgegevens (die u aan ons verstrekt). Wij bewaren uw sollicitatie en de bijbehorende gegevens gedurende de periode die nodig is om aan de hieronder omschreven verwerkingsdoeleinden te voldoen.

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een (mogelijke arbeids)overeenkomst, naleving van een wettelijke verplichting (indien er een arbeidsovereenkomst is aangegaan) en vanwege ons gerechtvaardigde belang sollicitanten uit te nodigen voor een beoogde dienstbetrekking.

EIGENDOMSGEGEVENS INZAKE EEN MOTOR

Wanneer u een nieuwe motor van Zero Motorcycles aanschaft bij een dealer of distributeur, vragen wij hen om uw contactgegevens door te geven, zodat we de start van de garantieperiode kunnen bevestigen en zodat we u nuttige service-updates kunnen sturen als dit nodig is. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens om u actuele informatie te verstrekken wanneer Zero Motorcycles nieuwe accessoires of andere producten aankondigt die voor uw motor kunnen worden gebruikt. Deze gegevens worden opgeslagen bij onze gegevensverwerker Salesforce.

De eigendomsgeschiedenis van onze motors wordt bewaard gedurende een periode die nodig is om aan de hieronder omschreven verwerkingsdoeleinden te voldoen. Indien nodig kunnen wij contact opnemen met voormalige eigenaars. Hoewel de huidige eigenaar bijvoorbeeld contact met ons zou moeten opnemen voor de eigendomsoverdracht, is het regelmatig de nieuwe eigenaar die contact met ons opneemt. Indien wij er achter komen dat de motor is gestolen, dan kunnen wij contact opnemen met de voormalige geregistreerde eigenaar. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze (dienstverlenings)overeenkomst, naleving van wettelijk verplichtingen (d.w.z. garantie van de rijveiligheid) en vanwege ons gerechtvaardigde belang om diensten aan u te verlenen en om voortdurend onze producten te verbeteren.

GEGEVENS VAN EEN SERVICEVERZOEK

Wanneer u contact met onze klantenservice opneemt via e-mail, telefoon of het serviceformulier van de klantenservice voor eigenaars op onze website, voeren wij een Technische Melding in die is gekoppeld aan de motor, zodat wij de bijbehorende gegevens kunnen bijhouden en verzamelen die benodigd zijn om het verzoek in behandeling te nemen. Bij deze melding worden aantekeningen van telefoongesprekken, e-mailteksten en eventueel verstrekte bijlagen bewaard. Wij bewaren deze gegevens via gegevensverwerker Salesforce gedurende de periode die nodig is om aan onze hieronder omschreven verwerkingsdoeleinden te voldoen. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze (dienstverlenings)overeenkomsten, naleving van wettelijke verplichtingen (d.w.z. garantie van de rijveiligheid) en vanwege ons gerechtvaardigde belang om diensten voor u te verrichten en om voortdurend onze producten te verbeteren.

GEGEVENS ZERO MOTORCYCLES-APP

De Zero Motorcycles-app biedt u de mogelijkheid om per e-mail diagnostische informatie aan de klantenservice van Zero Motorcycles te verzenden. Dit omvat informatie waarmee de motor wordt geïdentificeerd (zoals het VIN), de instellingen van de motor (zoals model, grootte van het tandwiel) en informatie uit het logboek van gebeurtenissen en foutmeldingen van de motor (waaronder de tijd en data van ritten alsmede de prestatiegegevens van de motor tijdens deze ritten: snelheid, temperatuur en opladen). Statistische gegevens over uw rit en het gebruik van de app, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de afgelegde afstand, de gemiddelde snelheid en het energieverbruik, kunnen ook worden toegevoegd. Indien u ervoor kiest om de loggegevens over de motor per e-mail aan Zero Motorcycles te verzenden, dan worden die gekoppeld aan de gegevens van uw motor en uw eigendomsgegevens. Deze gegevens worden onmiddellijk gedeeld met de dealer die de motor oorspronkelijk heeft verkocht en het personeel van Zero Motorcycles.

Wij gebruiken deze gegevens om problemen met uw motor op te lossen en om de productkwaliteit te verbeteren. Wij bewaren deze gegevens via gegevensverwerker Salesforce gedurende de periode die nodig is om aan onze hieronder omschreven verwerkingsdoeleinden te voldoen. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze (dienstverlenings)overeenkomsten, naleving van wettelijke verplichtingen (d.w.z. garantie van de rijveiligheid) en vanwege ons gerechtvaardigde belang om diensten aan u te verlenen en om voortdurend onze producten te verbeteren.

De Zero Motorcycles-app bevat technologie van Flurry Analytics. Zij verstrekt ons informatie over gebruikspatronen en helpt ons bij het vaststellen van de belangrijkste verbeterpunten. Flurry legt ook de soorten gebruikte apparaten en besturingssystemen en algemene geografische gegevens vast, alsmede acties binnen de Zero-app, zoals hoe vaak deze wordt gebruikt en overige anonieme gegevens.

Wij gebruiken deze gegevens om vast te leggen welke mobiele apparaten en talen wij moeten ondersteunen. Gegevens van hieronder beschreven verwerkingsdoeleinden te voldoen. Meer informatie over Flurry, haar privacybeleid en de wijze waarop voor de diensten kan worden afgemeld, is te vinden op www.flurry.com/user-opt-out.html.

GEGEVENS ZERO MOTORCYCLES MOBIELE CONNECTIVITEITSMODULE

De Zero Motorcycles Mobiele Connectiviteitsmodule biedt u de mogelijkheid om gegevens van ritten bij te houden, uw motor te traceren, een melding te ontvangen als uw motor volledig is opgeladen, een melding te ontvangen als uw motor is omgevallen of wordt verplaatst, uw motor-firmware bij te werken, en de gegevens over de conditie van uw motor bij te houden. Wij gebruiken die informatie om u bovengenoemde functionaliteiten te bieden, problemen met uw motor op te lossen, uw rijveiligheid te garanderen en de productkwaliteit te verbeteren.

Als de Mobiele Connectiviteitsmodule in gebruik is, verzamelt deze informatie waarmee uw motor wordt geïdentificeerd (zoals het VIN), de instellingen van de motor (zoals model, grootte van het tandwiel) en motorevenementen en foutmeldingen, waaronder informatie over ritten alsmede de prestatiegegevens van de motor tijdens die ritten: snelheid, temperatuur en opladen. Tijdens bijgehouden ritten worden GPS-locaties verzameld, als het bewegingsalarm afgaat, en ten behoeve van de "Find My Bike"-functie. Ook kan informatie over uw rit worden verzameld, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de afgelegde afstand, de gemiddelde snelheid en het energieverbruik.

Als de Mobiele Connectiviteitsmodule in gebruik is, wordt de door die module verzamelde gegevens automatisch en voortdurend doorgezonden naar Zero Motorcycles via het mobiele netwerk met haar eigen versleuteling en verificatie. Daarnaast wordt een tweede versleutelingslaag aangebracht op de Mobiele Connectiviteitsmodule met behulp van XXTEA op basis van 128-bitsversleuteling. Wij bewaren deze informatie via verwerker Starcom Online voor zo lang als dat nodig is om aan de hieronder beschreven verwerkingsdoeleinden te voldoen.

De Mobiele Connectiviteitsmodule en de bijbehorende gegevensoverdracht wordt bij nieuwe motoren in eerste instantie gedeactiveerd en moet worden geactiveerd om toegang te kunnen krijgen tot functies zoals Relive and Share Ride, Find My Bike en meldingen. Om de Mobiele Connectiviteitsmodule te activeren dient u eerst de Zero-app te downloaden en te installeren. Deze vindt u in Google Play of de App Store. Vervolgens dient u de toestemmingsbepalingen door te lezen en daarmee akkoord te gaan. Als u niet akkoord gaat, kunt u niet verder gaan met de installatie van de app en verliest u uitsluitend de functionaliteit die behoort bij de Mobiele Connectiviteitsmodule. Alle overige functionaliteit van de Zero-app is ook beschikbaar op de motor zelf, via de website van Zero Motorcycles of via een dealer.

U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken en de Mobiele Connectiviteitsmodule uitschakelen door in de Zero-app-interface te kiezen voor "Uitschrijven". Nadat de afmeldingsactie is doorgegeven aan de Mobiele Connectiviteitsmodule wordt de gegevensdoorgifte gestaakt. Bestaande gegevens met betrekking tot uw motor worden geanonimiseerd of gewist, tenzij deze langer moeten worden bewaard op grond van de wet of een andere rechtsgrond.

WANNEER U GEEN GEGEVENS VERSTREKT

Indien u na een verzoek daartoe bepaalde gegevens niet verstrekt, kunnen wij de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan mogelijk niet uitvoeren of kunnen wij mogelijk onze wettelijke verplichtingen niet nakomen. Wij stellen u in kennis (van de mogelijke gevolgen) wanneer u ons de verzochte gegevens niet verstrekt die nodig zijn om de overeenkomsten die wij met u zijn aangegaan uit te voeren.

Op welke wijze gebruikt Zero uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 1. voor de uitvoering van een overeenkomst (bijvoorbeeld door u aan te melden voor onze nieuwsbrief);
 2. voor onze gerechtvaardigde belangen. Deze gerechtvaardigde belangen omvatten:
  undefinedundefinedundefinedundefined
 3. voor de naleving van wettelijke verplichtingen (indien van toepassing);
 4. uw actieve toestemming.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, op grond van de genoemde rechtsgronden:

Rechtsgrond(en) en Doel

Voor cont(r)actdoeleinden:
A

voor de uitvoering van een dienstverleningsovereenkomst.

A, B1

om u in contact te brengen met een dichtbijzijnde Zero Motorcycles-dealer indien u zich wilt aanmelden voor een proefrit of een aankoop wilt doen.

B1

om u te benaderen voor het promoten van onze diensten en activiteiten.

A, B1, B3, C

om telefonisch of per e-mail contact met u op te nemen.

A, B1, B3, C

om vragen te beantwoorden, te reageren op opmerkingen en klachten te behandelen.

A, B1, C

voor het verzenden van reclame- of communicatiemateriaal, waarbij beperkte persoonsgegevens aan derden kunnen worden doorgegeven.

Voor het beheer en de optimalisatie van de website:
B1, B2, B4

om inzicht te krijgen in de wijze waarop personen onze website en de bijbehorende diensten gebruiken en om onze website te verbeteren.

B1

om onze diensten, content en advertenties af te stemmen op de interesses van websitegebruikers.

A, B1

om vragen te beantwoorden of te reageren op zorgen die u eventueel over onze producten, diensten en website heeft.

Ten behoeve van verbetering van de (product)kwaliteit en uw ervaring:
A, B2

om problemen met uw motor op te lossen en om de productkwaliteit te verbeteren.

D

om u in staat te stellen gegevens van uw ritten bij te houden en uw motor te traceren.

B2

om onze producten, diensten en het communicatieverkeer met klanten te verbeteren.

Ten behoeve van de dienstbetrekking en samenwerkingsverbanden:
A, C

om uw aanvraag om een Zero Motorcycles-dealer te worden te verwerken.

A, C

om uw sollicitatie te verwerken.

Facturering:
C

voor het verzenden van facturen en het verwerken van (overeenkomstige) betalingen.

B3

handelingen verrichten voor het innen van een schuld.

Voor de naleving van wettelijke verplichtingen:
B2, B3, B4

om juridische procedures te faciliteren en om procedures, met name tegen Zero Motorcycles, haar klanten of medewerkers, te voorkomen, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen die worden gebruikt ter voorkoming van fraude en om kredietrisico's te beheersen.

A, C

om u belangrijke updates te verzenden over producten die u heeft aangeschaft. Deze updates zijn alleen voor u bestemd en dienen niet voor marketingdoeleinden.

Wij kunnen uw persoonsgegevens voor andere doeleinden verwerken die niet worden geacht onverenigbaar te zijn met het oorspronkelijke doel waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld.

Hoe lang bewaart Zero mijn gegevens?

Wij hebben in dit Privacybeleid op transparante wijze een bewaartermijn vastgesteld met betrekking tot het overgrote deel van de genoemde persoonsgegevens. Daarnaast bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is om aan de verwerkingsdoeleinden te voldoen. Deze bewaartermijn wordt vastgesteld aan de hand van de aard en de duur van uw relatie met ons. Wij wissen uw persoonsgegevens ook als wij vaststellen dat de gegevens verouderd zijn of wanneer wij een verzoek tot wissing van zijn gegevens ontvangen van de betrokkene. Persoonsgegevens die aan een account zijn gekoppeld, kunnen worden bewaard totdat blijkt dat de persoonsgegevens niet langer actueel of juist zijn, tenzij een langere bewaartermijn vanwege onze diensten of een geschil noodzakelijk is of op grond van de wet is toegestaan.

Herzien of verwijderen van persoonsgegevens?

Onder bepaalde omstandigheden heeft u het juridische recht om: (i) inzage van uw persoonsgegevens te vragen; (ii) rectificatie van uw persoonsgegevens te vragen; (iii) wissing van uw persoonsgegevens te vragen; (iv) te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken; (v) bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien Zero Motorcycles zich beroept op een gerechtvaardigd belang; (vi) uw toestemming in te trekken voor een specifieke verwerking waarvoor u eerder toestemming had gegeven, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op grond van toestemming die voor de intrekking was gegeven; en (vii) te vragen om doorgifte van uw persoonsgegevens aan een derde.

Voor inzage van uw persoonsgegevens (of voor de uitoefening van een van de overige rechten) hoeft u geen kosten te betalen. Wij kunnen echter redelijke kosten in rekening brengen indien een verzoek van u duidelijk ongegrond of buitensporig is. Bij dergelijke omstandigheden kunnen wij ook weigeren om aan het verzoek te voldoen.

Mogelijk hebben wij specifieke gegevens van u nodig om uw identiteit te kunnen vaststellen en om vast te stellen of u recht op inzage van de gegevens heeft (of recht heeft om een van uw overige rechten uit te oefenen). Dit is een andere passende beveiligingsmaatregel waarmee ervoor wordt gezorgd dat persoonsgegevens niet aan personen worden openbaargemaakt die daar geen recht op hebben. Alle verzoeken worden overeenkomstig de wet binnen vier weken uitgevoerd, juridische uitzonderingen daargelaten. Indien u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, wordt u verzocht via onderstaande contactgegevens contact met ons op te nemen.

Per e-mail:

privacy@zeromotorcycles.com

Per post:

Noord-Amerika:
380 El Pueblo Road
Scotts Valley, CA 95066
VS

Europa (Europese vertegenwoordiger)
Oester 12
1723 HW Noord-Scharwoude
NL

Per telefoon:

Noord-Amerika:
(888) 786-9376

Europa (Europese vertegenwoordiger)
+31 (0) 72 5112014

Afmelding:

via de afmeldingsmogelijkheden in onze e-mail (voor marketingdoeleinden)

Voor vragen of klachten kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: privacy@zeromotorcycles.com. U wordt verzocht daarbij zoveel informatie te geven als redelijkerwijs mogelijk is. Wij behandelen klachten en vragen binnen vier weken. Wij doen ons uiterste best om geschillen op te lossen. Indien u ontevreden bent met onze oplossing kunt u voor het indienen van een klacht contact opnemen met de desbetreffende toezichthoudende autoriteit.

Beveiligingsmaatregelen van Zero voor het beschermen van persoonsgegevens

Wij nemen redelijke organisatorische en technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen, ervoor te zorgen dat die beschikbaar zijn en om ongeoorloofde toegang, onrechtmatige verwerking of verspreiding, alsmede onopzettelijk verlies, wijziging of vernietiging te voorkomen. Uw persoonsgegevens worden niet op onze openbare webserver opgeslagen. In enkele gevallen kan er in het logboek een fout worden geregistreerd wanneer uw persoonsgegevens worden opgenomen. Loginformatie wordt zes maanden bewaard.

Doorgifte van informatie buiten de EU

Uw persoonsgegevens kunnen in elk land waar wij werkzaam zijn, worden bewaard en verwerkt. Zero Motorcycles is buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) in de VS gevestigd en uw persoonsgegevens worden in de VS doorgegeven en verwerkt. De VS wordt niet geacht een passend beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens te bieden. Uw persoonsgegevens worden echter verwerkt overeenkomstig de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming uit hoofde van specifieke overeenkomsten die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd, waardoor hetzelfde beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens wordt geboden als binnen de EER.

Veel van onze gegevensverwerkers zijn buiten de EER gevestigd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens buiten de EER worden doorgegeven vanwege de verwerking door hen daarvan.

Als wij uw persoonsgegevens buiten de EER doorgeven, zorgen wij voor een vergelijkbaar beschermingsniveau van die gegevens door ten minste een van de volgende waarborgen te implementeren:

 • Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan landen waarvan de Europese Commissie heeft vastgesteld dat die een passend beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens worden geacht te bieden. Voor nadere details zie de Europese Commissie: Gepastheid van de bescherming van persoonsgegevens in landen buiten de EU.
 • Indien wij gebruikmaken van bepaalde dienstverleners, kunnen wij gebruikmaken van specifieke overeenkomsten die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd en op grond waarvan persoonsgegevens dezelfde bescherming krijgen als binnen Europa. Voor nadere details zie de Europese Commissie: Modelovereenkomsten voor de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen.
 • Indien wij gebruikmaken van dienstverleners in de VS, kunnen wij ofwel gebruikmaken van bovengenoemde door de Europese Commissie goedgekeurde overeenkomsten of we kunnen gegevens aan hen doorgeven als zij deel uitmaken van het EU – US Privacy Shield, dat zoals hierboven is beschreven, eist dat zij soortgelijke bescherming bieden voor persoonsgegevens die tussen Europa en de VS worden gedeeld. Voor nadere details zie de Europese Commissie: EU – US Privacy Shield.

Voor nadere informatie over onze specifieke werkwijzen bij de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EER, kunt u contact met ons opnemen.

Links naar andere websites

Onze website bevat hyperlinks naar websites die door derden worden onderhouden die mogelijk andere voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens hanteren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de content of verwerking van persoonsgegevens via deze websites of de exploitatie van bedoelde websites. Wij adviseren u om de voorwaarden van het privacybeleid dat van toepassing is op dergelijke websites, te lezen voordat u via deze websites persoonsgegevens verstrekt. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op deze websites.

AFMELDINGSMOGELIJKHEDEN REMARKETING-RECLAME

De instellingen op uw mobiele apparaat kunnen advertentie-opties bevatten. Op uw iPhone of iPad: ga naar Settings (instellingen), kies Privacy en vervolgens Advertising (reclame). Op uw Android-apparaat (versie 2.2 en hoger) of Google Play Services-apparaat (versie 4.0 en hoger): ga naar Google Settings (Google-instellingen) en kies Ads (reclame). De Google-instellingen vormen een aparte app of zijn opgenomen in uw hoofdinstellingen-app, zoals Google, Google Settings.

Deelt Zero mijn gegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met onze gegevensverwerkers en/of derden overeenkomstig dit Privacybeleid en de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wij gebruiken gegevensverwerkers om uw persoonsgegevens te verwerken. Deze gegevensverwerkers handelen als gegevensverwerkers van Zero Motorcycles. Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt op beveiligde servers binnen de EU en de VS. Zero Motorcycles heeft alle vereiste maatregelen genomen overeenkomstig de toepasselijke Europese en Amerikaanse privacyregels om de rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens mogelijk te maken. Hieronder vindt u een overzicht van onze gegevensverwerkers.

Gegevensverwerker,

Omschrijving van activiteiten van gegevensverwerker:

Amazon

Maakt een wereldwijd netwerk voor contentlevering mogelijk.
Google Analytics

Verzamelt statistieken over websitegebruik.
Flurry Analytics

Verzamelt statistieken over het gebruik van de Zero Motorcycles-app.
Salesforce

Faciliteert het stellen van vragen door klanten en verkoopinformatie.
Pardot

Faciliteert interacties op social mediaplatforms en communicatieverkeer met klanten.
Quantcast

Verzamelt statistieken over interesses van websitegebruikers.
Opdrachtnemers van de onderneming

Personen die ondersteuning bieden aan Zero Motorcycles.
(Overige) IT-leveranciers

Faciliteren van IT-diensten.
Starcom Online

Verzamelt Gegevens Mobiele Connectiviteitsmodule.

Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden openbaar maken. Zero Motorcycles heeft alle vereiste maatregelen genomen overeenkomstig de toepasselijke Europese en Amerikaanse privacyregels om de rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens mogelijk te maken. Hieronder vindt u een overzicht van derden die uw persoonsgegevens kunnen ontvangen:

Ontvanger en Omschrijving ontvanger:

Zero Motorcycles-dealers

Ondernemingen waarmee wij een overeenkomst sluiten voor de directe verkoop van motoren aan klanten.

Zero Motorcycles-distributeurs

Ondernemingen waarmee wij een overeenkomst sluiten voor de levering van motoren aan ondernemingen die ze aan klanten doorverkopen.

Zero Motorcycles-medewerkers

Personen die bij Zero Motorcycles in dienst zijn.

Promotionele derden

Ondernemingen waarmee wij een overeenkomst sluiten om reclame- of communicatiemateriaal te versturen.

Opdrachtnemers van de onderneming

Personen die ondersteuning bieden aan Zero Motorcycles.

Wij maken zonder dagvaarding, rechterlijk bevel of een wezenlijk soortgelijke juridische procedure geen persoonsgegevens openbaar aan rechtshandhavingsfunctionarissen, overige overheidsfunctionarissen of overige derden, behalve wanneer Zero Motorcycles te goeder trouw ervan is verzekerd dat de openbaarmaking van de verzochte gegevens noodzakelijk en gerechtvaardigd is om de veiligheid of rechten van een derde te beschermen of om onze rechten te beschermen.

Privacy van kinderen

De website en app van Zero zijn niet ontwikkeld voor of gericht op kinderen jonger dan 16 jaar. Wij verzamelen nimmer willens en wetens persoonsgegevens van personen van jonger dan 16 jaar zonder de toestemming van de ouders. Indien wij erachter komen dat wij persoonsgegevens van een kind van jonger dan 16 jaar zonder de toestemming van de ouders hebben verzameld, dan verwijderen wij die gegevens zo snel mogelijk.

Hoe neem ik contact op met Zero Motorcycles?

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het Privacybeleid van Zero, dan kunt u op onderstaande manieren contact met ons opnemen.

Per e-mail:

privacy@zeromotorcycles.com

Per post:

Noord-Amerika:
380 El Pueblo Road
Scotts Valley, CA 95066
VS

Europa (Europese vertegenwoordiger)
Oester 12
1723 HW Noord-Scharwoude
NL

Per telefoon:

Noord-Amerika:
(888) 786-9376

Europa (Europese vertegenwoordiger)
+31 (0) 72 5112014

Wijzigingen in het Privacybeleid van Zero Motorcycles

Laatste herziening: april 2019

Op deze pagina worden de meest recente updates van ons Privacybeleid omschreven. Wij werken ons Privacybeleid regelmatig bij en verzoeken u om dit regelmatig te bekijken.

Algemene verordening gegevensbescherming

Zero Motorcycles zal uw persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Om de Cypher Store-upgrades te kunnen installeren, moet Zero Motorcycles toegang krijgen tot de informatie die op uw motor is opgeslagen. Door dit vakje aan te vinken, verleent u toegang tot de informatie die op uw motorfiets is opgeslagen om de upgrade te installeren, problemen met uw motorfiets op te lossen, uw rijveiligheid te garanderen en de kwaliteit van het product te verbeteren.