Zero Motorcycles
Select Country

ZAKELIJK BELASTINGVOORDEEL

In Nederland geldt voor zakelijke rijders die een Zero aanschaffen een belastingvoordeel onder de KIA regeling. De hoogte van het belastingvoordeel is afhankelijk van de bedrijfsvorm en de belastingschaal.

Fiscaal voordeel

IB/OB-ondernemer Zero SR/F Premium
Adviesprijs: 24.080 euro inclusief BTW

* Gebaseerd op het hoogste IB-tarief (2020: 49,5%), rekening houdend met de MKB-winstvrijstelling (14%).

** In geval van privé-gebruik zal er een privé-correctie moeten plaatsvinden op basis van het werkelijk gebruik. Rijdt u bijvoorbeeld 15% privé en 85% zakelijk dan zullen de met “**” aangegeven voordelen verlaagd moeten worden 15%.

De voor een andere bedrijfsvorm geldende tarieven en IB schaal kunnen bij uw boekhouder worden opgevraagd.