Kies het jaar

2020 Zero SR/F
Informatie over beperkte garantie

Wie is de garantiegever?

Zero Motorcycles Inc. (“Zero”).

Wie wordt er door deze beperkte garantie gedekt?

Deze Beperkte Garantie is van toepassing op alle originele eigenaars en eventuele latere eigenaars van het gedekte Noord-Amerikaanse 2020 model Zero SR/F motorfietsen (“2020 Zero Motorcycle” of “2020 Zero Motorcycles”). Deze wordt geleverd zonder extra kosten gedurende de toepasselijke dekkingsperiode van de garantie.

Zero eist van zijn erkende dealers dat op het moment van aanschaf de informatie over de garantieregistratie online wordt verzonden of dat een garantieregistratiekaart per post wordt verzonden, zodat een tijdige service kan worden gewaarborgd. Wanneer een gedekte 2020 Zero motorfiets verkocht wordt aan een latere eigenaar, moet de originele eigenaar hetzij elektronisch, hetzij schriftelijk een verzoek tot overdracht indienen. Dit moet u doen zodat Zero in staat is in het onwaarschijnlijke geval van een veiligheidsprobleem met de nieuwe eigenaar contact op te nemen. Zie “Hoe draag ik eigendom en de Beperkte Garantie over?”

Wat wordt door deze beperkte garantie gedekt?

Zero garandeert dat alle in de fabriek vervaardigde 2020 Zero motorfietsen gedurende de periode van deze beperkte garantie vrij van defecten in materiaal en vakmanschap zijn.

Deze beperkte garantie dekt onderdelen, inclusief motor, motorcontroller, frame, zwenkarm, vork, achtervork, remmontages, wielen en elektrische submontages en goedgekeurde Zero accessoires die op het moment van aanschaf door een erkende Zero dealer zijn geïnstalleerd.

Deze beperkte garantie dekt ook de volgende items, waarnaar gezamenlijk als "Accupakketten" wordt verwezen:

 • De Z-Force® ZF14.4 accupakketten geïnstalleerd op de 2020 Zero SR/F motorfiets.
 • De Z-Force® Power Tank accessoire die op een Zero SR/F-model motorfiets gemonteerd kan zijn. Indien de Z-Force® Power Tank na de oorspronkelijke "datum ingebruikname" van de 2020 Zero motorfiets is aangeschaft, dan komt de garantieduur van de Z-Force® Power Tank overeen met de resterende garantie van het accupakket van de bijbehorende 2020 Zero motorfiets.

Deze beperkte garantie dekt alle onderdelen van de accupakketten, inclusief de accu, het geïntegreerde accubeheersysteem, interne bedrading en interne structuren.

Wat is de dekkingsperiode van deze beperkte garantie?

De duur van deze beperkte garantie is afhankelijk van het feit of uw 2020 Zero motorfiets al dan niet een demonstratiemodel is.

Demonstratiemodellen zijn 2020 Zero motorfietsen die door de klanten of mogelijke klanten van Zero’s of een erkende dealer, personeel, managers of leidinggevenden of leden van de pers zijn bereden of gebruikt, maar nooit binnen de staat, provincie of het land zijn geregistreerd.

Niet-demonstratiemodellen zijn die 2020 Zero motorfietsen die niet geen demonstratiemodellen zijn.

A. WELKE DEKKINGSPERIODE GELDT VOOR NIET-DEMONSTRATIEMODELLEN?

De duur van deze beperkte garantie voor niet-demonstratiemodellen van 2020 Zero motorfietsen, exclusief de accupakketten, is een periode van twee (2) jaar vanaf de originele "datum ingebruikname".

Opmerking: de “datum ingebruikname” is de vroegste van (a) de datum waarop de erkende dealer een inspectie vóór levering (“PDI”) uitvoert en de motorfiets aan de klant bezorgt; in het geval deze gebeurtenissen op verschillende data plaatsvinden, geldt de laatste van de twee als de "datum ingebruikname" of (b) de datum drie (3) jaar na datum waarop Zero de motorfiets naar de erkende dealer verzendt.

De duur van deze beperkte garantie voor de accupakketten (exclusief de buitenkant ervan) is:

 • Vijf (5) jaar vanaf de "datum ingebruikname" voor de Z-Force® ZF14.4 accupakketten op de 2020 Zero SR/F motorfiets.
 • Vijf (5) jaar vanaf de "datum ingebruikname" van de bijbehorende 2020 Zero SR/F-motorfiets voor de Z-Force® Power Tank accessoire. Indien aangeschaft nadat de garantie van het bijbehorende accupakket is verstreken, krijgt de Power Tank de standaardgarantie voor onderdelen van één (1) jaar vanaf de datum van aanschaf.

De buitenkant van het accupakket is niet gedekt onder de voorwaarden van de beperkte garantie voor het accupakket. In plaats daarvan is de buitenkant van het accupakket voor een periode van twee (2) jaar na zijn "datum ingebruikname" gedekt.

B. WELKE DEKKINGSPERIODE GELDT VOOR DEMONSTRATIEMODELLEN?

De duur van deze beperkte garantie voor demonstratiemodellen van 2020 Zero motorfietsen, exclusief de accupakketten, is een periode van twee (2) jaar en 90 dagen vanaf de originele "verzenddatum".

Opmerking: de "verzenddatum" is de datum waarop Zero het demonstratiemodel van de 2020 Zero motorfiets naar de erkende dealer verzendt.

De duur van deze beperkte garantie voor de accupakketten (exclusief de buitenkant ervan) is:

 • Vijf (5) jaar en 90 dagen vanaf de "verzenddatum" voor de Z-Force® ZF14.4 accupakketten op de 2020 Zero SR/F motorfiets.
 • Vijf (5) jaar en 90 dagen vanaf de "verzenddatum" van de bijbehorende 2020 Zero SR/F motorfiets voor de Z-Force® Power Tank accessoire. Indien aangeschaft nadat de garantie van het bijbehorende accupakket is verstreken, krijgt de Power Tank de standaardgarantie voor onderdelen van één (1) jaar vanaf de datum van aanschaf.

De buitenkant van het accupakket is niet gedekt onder de voorwaarden van de beperkte garantie voor het accupakket. In plaats daarvan is de buitenkant van het accupakket voor een periode van twee (2) jaar en 90 dagen na zijn "verzenddatum" gedekt.

Wat wordt niet door de beperkte garantie gedekt?

Vanwege de chemische samenstelling van accu's is er een normale, te verwachten afname in actieradius/capaciteit die accupakketten met de tijd en gebruik kunnen leveren. Afhankelijk van gebruik- en opslagomstandigheden, neemt het rendement van accupakketten tijdens de duur van deze beperkte garantieperiode af. Op grond van deze beperkte garantie repareert of vervangt Zero alleen een accupakket dat een afname in nominale opslagcapaciteit van meer dan 20% vertoont, zoals gemeten door een erkende Zero dealer. Om de capaciteit van een accupakket te controleren kan een erkende Zero dealer een extractie van logboekgegevens van het accubeheersysteem uitvoeren. Dit zal bevestigen of een afname binnen de verwachte normen ligt.

Bovendien dekt deze beperkte garantie alleen 2020 Zero motorfietsen of accupakketten/Power Tanks die volgens “correct gebruik” en “onder normale bedrijfsomstandigheden” zijn bediend. Voor deze uitsluiting zijn de volgende definities van toepassing:

 • “Normale bedrijfsomstandigheden” vergen regelmatige verzorging en onderhoud van de 2020 Zero motorfiets en accupakketten, zoals beschreven in de gebruikershandleiding.
 • Onder “Normale bedrijfsomstandigheden” valt niet het gebruik van de 2020 Zero motorfiets in commerciële of zakelijke activiteiten met winstoogmerk, zoals het gebruik als een huurvoertuig.
 • “Correct gebruik” betekent alleen het gebruik van een motorfiets op de manier die is bedoeld voor een motorrijder en passagier op een 2020 Zero motorfiets met geschikte veiligheidsuitrusting, zoals beschreven in de gebruikershandleiding, in overeenstemming met de lokale voorschriften.
 • “Correct gebruik” betekent ook het accupakket nooit langer dan 30 dagen opslaan of achterlaten met een laadstatus van onder de 30%.

Daarnaast dekt deze beperkte garantie evenmin:

 • De kosten van onderdelen en arbeid in regelmatige verzorging en onderhoud en/of de vervanging van onderdelen vanwege normale slijtage, gebruik of achteruitgang, inclusief maar niet beperkt tot: banden, remblokken en rotoren, riemaandrijving, vorkafdichtingen, handgrepen, voetsteunen en het zadel;
 • De op de 2020 Zero motorfiets geïnstalleerde banden. De origineel uitgeruste banden hebben een afzonderlijke garantie van de bandenfabrikant;
 • De vervanging van vloeistoffen, tenzij hun vervanging een noodzakelijk onderdeel van de garantie op een gedekt component is;
 • Schade aan wielen ten gevolge van off-the-road-gebruik;
 • Cosmetische zorgen die voortvloeien uit milieuomstandigheden, misbruik, verkeerd gebruik, gebrek aan regelmatige verzorging en onderhoud en/of onjuist gebruik door de eigenaar;
 • Onderdelen of componenten die zijn beschadigd door gebruik of werking onder abnormale omstandigheden of in strijd met de in de gebruikershandleiding beschreven eisen, waaronder het niet bijwerken van de firmware van de motorfietsen tijdens de regelmatige onderhoudsintervallen of kort na een melding dat een nieuwe update beschikbaar is.
 • 2020 Zero motorfietsen en accupakketten die voor racen of andere wedstrijdevenementen worden gebruikt;
 • Verkeerd gebruikte of onjuiste bediende 2020 Zero motorfietsen en accupakketten;
 • Schade, storingen of problemen veroorzaakt door modificaties of wijzigingen aan de 2020 Zero motorfietsen en/of accupakketten (inclusief modificaties of wijzigingen die door een erkende Zero dealer zijn uitgevoerd) die ervoor zorgen dat de 2020 Zero motorfiets of het accupakket niet functioneert;
 • Schade, storingen of problemen veroorzaakt door aftermarket accessoires die na de "datum ingebruikname" op een 2020 Zero motorfiets of accupakket zijn geïnstalleerd, of veroorzaakt door aftermarket accessoires die niet door een erkende Zero dealer zijn geïnstalleerd;
 • Schade, stortingen of problemen veroorzaakt door onjuiste reparatie van de motorfiets, installatie van delen of accessoires die niet door Zero zijn verkocht of goedgekeurd, de installatie en het gebruik van delen of accessoires die de specificaties van de motorfiets wijzigen ten opzichte van de instellingen van Zero of het gebruik van nieuwe of gebruikte delen die niet door Zero zijn goedgekeurd;
 • Schade, storingen of prestatieproblemen die zijn veroorzaakt door de installatie of het gebruik van een lader die niet door Zero is verkocht of goedgekeurd;
 • Schade, storingen of problemen veroorzaakt door brand, botsing, ongeluk of onjuiste opslag;
 • Schade, storingen of problemen veroorzaakt door continu gebruik van de motorfiets na een waarschuwingslampje, meteraflezing of andere waarschuwing die een mechanisch of operationeel probleem aangeeft;
 • Ernstig beschadigde of door een verzekeraar total loss verklaarde 2020 Zero motorfietsen, of motorfietsen die in grote mate met onderdelen van een andere gebruikte motorfiets opnieuw in elkaar zijn gezet of gerepareerd;
 • Schade, storingen of problemen veroorzaakt door het niet opvolgen van aanbevolen onderhoudseisen, zoals uiteengezet in de gebruikershandleiding; en
 • Schade, storingen of problemen veroorzaakt door lucht gedragen industriële vervuiling (bv. zure regen), vogelpoep, boomsappen, stenen, instromend water, stormen of andere vergelijkbare gebeurtenissen.

Bovendien is deze beperkte garantie niet van toepassing op 2020 Zero motorfietsen of onderdelen en accessoires die niet door Zero zijn geïmporteerd of gedistribueerd.

Welke andere beperkingen of disclaimers zijn op deze beperkte garantie van toepassing?

De volgende aanvullende beperkingen en disclaimers zijn op deze beperkte garantie van toepassing:

 • DEZE BEPERKTE GARANTIE IS DE ENIGE UITDRUKKELIJKE GARANTIE DIE IN VERBAND MET DE VERKOOP VAN DIT MODEL VAN ZERO MOTORCYCLES WORDT AFGEGEVEN. ALLE IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF EVENTUELE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ZIJN IN DUUR BEPERKT TOT DE GENOEMDE PERIODE VAN DEZE GESCHREVEN GARANTIE. Sommige landen staan geen beperkingen toe betreffende de duur van een impliciete garantie, bovenstaande beperking is dus mogelijk niet op u van toepassing.
 • Zero aanvaardt geen andere verplichting of aansprakelijkheid, noch verleent zij aan derden de bevoegdheid dat namens haar te doen.
 • DEZE BEPERKTE GARANTIE DEKT GEEN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF WAARDEVERLIES VAN DE MOTORFIETS, GEDERFDE WINSTEN OF INKOMSTEN, ONKOSTENVERGOEDING VOOR VERVANGEND TRANSPORT OF LOGIES, ONKOSTEN IN VERBAND MET DE RETOURZENDING VAN HET GEDEKTE PRODUCT NAAR EEN ERKENDE SERVICEVOORZIENING OF DEALER, ONKOSTEN VOOR SLEPEN EN/OF WEGENWACHT, ONKOSTEN IN VERBAND MET DE RETOUR VAN HET GEDEKTE PRODUCT TERUG NAAR ZIJN EIGENAAR, KOSTEN VAN REISTIJD OF COMMUNICATIE VAN DE MONTEUR, SCHADE OF VERLIES AAN PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN, TIJDVERLIES OF ONGEMAK. Sommige landen staan geen uitsluitingen of beperkingen toe betreffende incidentele of gevolgschade, bovenstaande uitsluiting of beperking is dus mogelijk niet op u van toepassing.
 • Zero behoudt zich het recht voor het ontwerp van een 2020 Zero motorfiets, accupakket of andere onderdelen van Zero (gezamenlijk "Zero producten") te allen tijde te wijzigen of verbeteren, en aanvaardt daarbij geen enkele verplichting eerder gefabriceerde of verkochten Zero producten te wijzigen.
 • De koper erkent dat er bij het gebruik van motorfietsen sprake van een inherent risico is. Deze beperkte garantie dekt geen (en Zero kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor) letsel dat voortvloeit uit onveilig of onjuist gebruik van Zero producten, of het niet naleven door de gebruiker van de aanwijzingen, verzorging- en onderhoudsvereisten, waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften.
 • De oorspronkelijke eigenaar of latere geregistreerde verkrijger, zoals opgenomen in het garantieregistratieformulier van de Zero motorfiets, is verantwoordelijk voor de overdracht van de gebruikershandleiding en alle veiligheidswaarschuwingen, aanwijzingen en beperkte garantie als de motorfiets verkocht, uitgeleend of op andere wijze aan iemand anders wordt overgedragen.
Wat zijn uw verantwoordelijkheden als klant?

Als eigenaar van een onder deze beperkte garantie gedekt product is het uw verantwoordelijkheid de gebruikershandleiding, deze beperkte garantie en alle productwaarschuwingen te lezen en begrijpen voordat u uw 2020 Zero motorfiets gebruikt. Ernstig letsel of overlijden kan het gevolg zijn van onjuist gebruik of het niet opvolgen van waarschuwingen en veiligheidsaanwijzingen op een motorfiets.

U bent daarnaast verantwoordelijk voor:

 • De uitvoering van alle aanbevolen en noodzakelijke verzorging en onderhoud en voor het correcte gebruik van 2020 uw Zero motorfiets en accupakket, zoals uiteengezet in de gebruikershandleiding, inclusief het verkrijgen van eventueel beschikbare firmware-updates tijdens elk onderhoudsinterval of kort na een melding dat een nieuwe update beschikbaar is.
 • Het bestuderen en naleven van alle federale, staat- en lokale wetten die op de bediening van een motorfiets in het algemeen, en in het bijzonder op elektrische motorfietsen van toepassing zijn.
 • Het te allen tijde dragen van geschikte veiligheidsuitrusting en -kleding wanneer u een 2020 Zero motorfiets bedient, inclusief maar niet beperkt tot een helm, oogbescherming en geschikte laarzen.
 • Draag de gebruikershandleiding en alle veiligheidswaarschuwingen, instructies en Beperkte Garantie over als de motorfiets wordt verkocht, uitgeleend of anderszins op iemand anders wordt overgedragen.
Wat doet Zero onder deze beperkte garantie?

Tijdens de duur van deze beperkte garantie repareert of vervangt een erkende Zero dealer (naar Zero’s inzicht), gratis 2020 Zero motorfietsen, accupakket of onderdelen die onder deze beperkte garantie zijn gedekt en die door Zero of een erkende Zero dealer als gebrekkig in fabrieksmateriaal of vakmanschap worden aangemerkt.

Hoe staat de beperkte garantie in verhouding tot het staatsrecht?
Kennisgeving bij nationale kat-in-de-zak-wetten

Sommige landen hebben wetten, die soms “kat-in-de-zak-wetten” worden genoemd, waarmee u onder bepaalde omstandigheden een nieuwe motorfiets of een restitutie kunt krijgen van de aanschafprijs. Deze wetten zijn per land verschillend. Als de wetgeving van uw land dit toestaat, stelt Zero als eis dat u ons eerst schriftelijk op de hoogte stelt over problemen met het onderhoud dat u hebt ervaren, zodat wij een kans hebben reparaties uit te voeren die eventueel noodzakelijk zijn, voordat u in aanmerking komt voor de rechtsmiddelen waarin deze wetgeving voorziet. In alle overige landen vraagt Zero om een schriftelijke kennisgeving in geval van problemen met het onderhoud.

Stuur uw schriftelijke kennisgeving aan Zero naar het volgende adres:

Zero Motorcycles B.V.
Attn: Customer Service
Oester 12
1723 HW Noord-Scharwoude
NL
Hoe ontvangt u onder deze beperkte garantie service?

Garantieservice kan worden verkregen door met uw plaatselijke dealer van Zero Motorcycles contact op te nemen. Raadpleeg "Een dealer vinden" op uw website (www.zeromotorcycles.com/nl-nl/locator) voor de dichtst bij zijnde locatie.

In het geval er geen dealer in uw staat, provincie of land is, neemt u direct contact op met Zero Motorcycles Inc. via +1(888) 786-9376 (Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Oceanië) of +31 (0) 72 5112014 (VK, Europa, Midden-Oosten en Afrika) of via e-mail service.eu@zeromotorcycles.com.

Vermeld in alle geschreven of telefonische communicatie de concrete aard van de omstandigheden die het probleem hebben veroorzaakt en geef ook de aflezing van het VIN en de kilometerteller.

Noord-Amerika
Zero Motorcycles Inc.
380 El Pueblo Road
Scotts Valley, CA 95066
VS
Zero Motorcycles Europe
Zero Motorcycles B.V.
Oester 12
1723 HW Noord-Scharwoude
NL

(VS en internationale patenten en handelsmerken aangevraagd)

Hoe draag ik eigendom en de Beperkte Garantie over?
Als u uw 2020 Zero motorfiets verkoopt, bezoek dan de website van Zero Motorcycles en ga naar het onderdeel Gebruikersmiddelen om de overdracht van garantieformulier in te vullen in te vullen. Dit moet u doen zodat Zero in staat is in het onwaarschijnlijke geval van een veiligheidsprobleem met de nieuwe eigenaar contact op te nemen. Gebruik onderstaand e-mailadres of neem voor hulp contact op met de afdeling klantenservice van Zero.
Noord-Amerika
Zero Motorcycles Inc.
Telefoon: (888) 786-9376
E-mail: support@zeromotorcycles.com
Zero Motorcycles Europe
Zero Motorcycles B.V.
Telefoon: +31 (0) 72 5112014
E-mail: service.eu@zeromotorcycles.com

Voor updates en aanvullende informatie over uw motorfiets gaat u naar de paragraaf Gebruikersmiddelen op de website van Zero Motorcycles: www.zeromotorcycles.com/nl-nl/owner-resources