Formulier voor overdracht van garantie/eigendom

Als u ons wilt informeren over de eigendomswijziging van een Zero motorfiets en de eventueel nog resterende garantietermijn wilt overdragen, vul dan hieronder de informatie over de nieuwe eigenaar in.

Informatie over nieuwe eigenaar
Gekocht bij*:
Model*: