Kies het jaar
Kies het model

Garantie-informatie 2018 Zero Motorcycles

Wie is de garantiegever?

Zero Motorcycles Inc. (“Zero”).

Wie wordt er door deze beperkte garantie gedekt?

Deze beperkte garantie is van toepassing op alle oorspronkelijke eigenaren en eventuele latere eigenaren van de gedekte 2018 Zero S/DS/SR/DSR/FX/FXS motorfietsen (“2018 Zero motorfietsen”). Deze wordt verstrekt zonder aanvullende kosten gedurende de van toepassing zijnde garantieperiode. Zero verplicht zijn erkende dealers om op het moment van aankoop garantieregistratiegegevens online in te dienen of een garantieregistratiekaart in te sturen via de post om voor een tijdige dienstverlening te zorgen. Wanneer een gedekte 2018

Zero motorfiets wordt verkocht aan een latere eigenaar, moet de oorspronkelijke eigenaar elektronisch of schriftelijk een verzoek tot garantieovdracht indienen. Dit moet worden gedaan zodat Zero in staat is contact op te nemen met de nieuwe eigenaar in het onwaarschijnlijke geval van een veiligheidsprobleem. Zie Overdracht van eigendom en beperkte garantie.

Wat wordt door deze beperkte garantie gedekt?

Zero garandeert dat alle in de fabriek geproduceerde 2018 Zero motorfietsen gedurende de periode van deze beperkte garantie vrij zijn van materiaal- en productiefouten.

Deze beperkte garantie dekt onderdelen, inclusief motor, motorcontroller, frame, zwenkarm, vork, achtervork, remmontages, wielen en elektrische submontages en goedgekeurde Zero accessoires die op het moment van aanschaf door een erkende Zero dealer zijn geïnstalleerd.

Deze beperkte garantie dekt ook de volgende items, waarnaar gezamenlijk als "Accupakketten" wordt verwezen:

 • ZF3.6 accupakketmodules op de Zero FX/FXS. Indien een ZF3.6-accupakket na de oorspronkelijke "datum ingebruikname" van de 2018 Zero motorfiets wordt aangeschaft om de capaciteit van een Zero ZF3.6 te upgraden, dan komt de garantieduur van het accupakket overeen met de resterende garantie van het accupakket van de 2018 Zero motorfiets.
 • De Z-Force® Power Tank-accessoire die op een Zero S/SR/DS/DSR motorfiets gemonteerd kan zijn. Indien de Z-Force® Power Tank na de oorspronkelijke "datum ingebruikname" van de 2018 Zero motorfiets is aangeschaft, dan komt de garantieduur van de Z-Force® Power Tank overeen met de resterende garantie van het accupakket van de 2018 Zero motorfiets.
 • ZF7.2, ZF13.0 en ZF14.4 Z-Force® Li-Ion accupakketten geïnstalleerd op de Zero S/SR/DS/DSR motorfiets.

Deze beperkte garantie dekt alle onderdelen van de accupakketten die zijn inbegrepen als deel van het Z-Force® accupakket of Power Tank, inclusief de accu, het geïntegreerde accubeheersysteem, interne bedrading en interne structuren.

Wat is de dekkingsperiode van deze beperkte garantie?

De duur van deze beperkte garantie is afhankelijk van het feit of uw 2018 Zero motorfiets al dan niet een demonstratiemodel is.

Demonstratiemodellen zijn 2018 Zero motorfietsen die door klanten, mogelijke klanten, personeel, managers of leidinggevenden van Zero of een erkende dealer, of leden van de pers zijn bereden of gebruikt, maar nooit binnen de staat, provincie of land zijn geregistreerd.

Niet-demonstratiemodellen zijn 2018 Zero motorfietsen die geen demonstratiemodellen zijn.

A. Welke dekkingsperiode geldt voor niet-demonstratiemodellen?

De duur van deze beperkte garantie voor niet-demonstratiemodellen van 2018 Zero motorfietsen, exclusief de accupakketten, is een periode van twee (2) jaar vanaf de oorspronkelijke "datum ingebruikname".

Opmerking: de "datum ingebruikname" is de datum waarop de erkende dealer een inspectie vóór levering ("PDI") uitvoert en de motorfiets aan de klant bezorgt. In het geval deze gebeurtenissen op verschillende data plaatsvinden, geldt de laatste van de twee als de "datum ingebruikname".

De duur van deze beperkte garantie voor de accupakketten (exclusief de buitenkant ervan) is:

 • Vijf (5) jaar vanaf de "datum ingebruikname" voor de ZF3.6 en ZF7.6 accupakketmodules op de Zero FX/FXS.
 • Vijf (5) jaar vanaf de "datum ingebruikname" van de 2018 Zero FX/FXS ZF3.6 motorfiets voor de upgrade van het ZF3.6 accupakket. Indien aangeschaft nadat de garantie van het bijbehorende accupakket is verstreken, krijgt het aanvullende accupakket de standaardgarantie voor hulpstukken van één (1) jaar vanaf de datum van aanschaf.
 • Vijf (5) jaar vanaf de "datum ingebruikname" van de bijbehorende 2018 Zero S/SR/DS/DSR motorfiets voor de Z-Force® Power Tank-accessoire. Indien aangeschaft nadat de garantie van het bijbehorende accupakket is verstreken, krijgt de Power Tank de standaardgarantie van één (1) jaar vanaf de datum van aanschaf.
 • Vijf (5) jaar vanaf de "datum ingebruikname" voor de ZF7.2, ZF13.0 en ZF14.4 Z-Force® Li-Ion accupakketten op de 2018 Zero S/SR/DS/DSR motorfiets.

De buitenkant van het accupakket is niet gedekt onder de voorwaarden van de beperkte garantie voor het accupakket. In plaats daarvan is de buitenkant van het accupakket voor een periode van twee (2) jaar na zijn "datum ingebruikname" gedekt.

B. Welke dekkingsperiode geldt voor demonstratiemodellen?

De duur van deze beperkte garantie voor demonstratiemodellen van 2018 Zero motorfietsen, exclusief de accupakketten, is een periode van twee (2) jaar en 90 dagen vanaf de oorspronkelijke "verzenddatum".

Opmerking: De "verzenddatum" is de datum waarop Zero het demonstratiemodel van de motorfiets naar de erkende dealer verzendt.

De duur van deze beperkte garantie voor de accupakketten (exclusief de buitenkant ervan) is:

 • Vijf (5) jaar en 90 dagen vanaf de "verzenddatum" voor de ZF3.6 en ZF7.2 accupakketmodules op de Zero FX/FXS.
 • Vijf (5) jaar en 90 dagen vanaf de “verzenddatum” van de 2018 Zero FX/FXS ZF3.6 motorfiets voor de upgrade van het ZF3.6 accupakket. Indien aangeschaft nadat de garantie van het bijbehorende accupakket is verstreken, krijgt het aanvullende accupakket de standaardgarantie voor hulpstukken van één (1) jaar vanaf de datum van aanschaf.
 • Vijf (5) jaar en 90 dagen vanaf de "verzenddatum" van de bijbehorende 2018 Zero S/SR/DS/DSR motorfiets voor de Z-Force® Power Tank-accessoire. Indien aangeschaft nadat de garantie van het bijbehorende accupakket is verstreken, krijgt de Power Tank de standaardgarantie van één (1) jaar vanaf de datum van aanschaf.
 • Vijf (5) jaar en 90 dagen vanaf de "verzenddatum" voor de ZF7.2, ZF13.0 en ZF14.4 Z-Force® Li-Ion accupakketten op de 2018 Zero S/SR/DS/DSR motorfiets.

De buitenkant van het accupakket is niet gedekt onder de voorwaarden van de beperkte garantie voor het accupakket. In plaats daarvan is de buitenkant van het accupakket voor een periode van twee (2) jaar en 90 dagen na zijn "verzenddatum" gedekt.

Wat wordt niet door de beperkte garantie gedekt?

Vanwege de chemische samenstelling van accu's is er een normale, te verwachten afname in actieradius/capaciteit die accupakketten met de tijd en gebruik kunnen leveren. Afhankelijk van gebruik- en opslagomstandigheden, neemt het rendement van accupakketten tijdens de duur van deze beperkte garantieperiode af. Op grond van deze beperkte garantie repareert of vervangt Zero alleen een accupakket dat een afname in nominale opslagcapaciteit van meer dan 20% vertoont, zoals gemeten door een erkende Zero dealer. Om de capaciteit van een accupakket te controleren kan een erkende Zero dealer een extractie van logboekgegevens van het accubeheersysteem uitvoeren. Dit zal bevestigen of een afname binnen de verwachte normen ligt.

Bovendien dekt deze beperkte garantie alleen 2018 Zero motorfietsen of accupakketten/Power Tanks die volgens "correct gebruik" en "onder normale bedrijfsomstandigheden" zijn bediend. Voor deze uitsluiting zijn de volgende definities van toepassing:

 • "Normale bedrijfsomstandigheden" vereisen regelmatige verzorging en onderhoud van de 2018 Zero motorfiets en accupakketten, zoals beschreven in de gebruikershandleiding.
 • "Correct gebruik" betekent uitsluitend het gebruik van een motorfiets op de manier die is bedoeld voor een motorrijder en passagier op een 2018 Zero motorfiets met geschikte veiligheidsuitrusting, zoals beschreven in de gebruikershandleiding, in overeenstemming met de lokale voorschriften.
 • "Correct gebruik" betekent ook het accupakket na elk gebruik opladen, met uitsluitend door Zero goedgekeurde laders, en deze in volledig opgeladen toestand bewaren of deze elke 30 dagen opladen of bij opslag of niet regelmatig gebruik op de lader laten zitten.

Daarnaast dekt deze beperkte garantie evenmin:

 • De kosten van onderdelen en arbeid in regelmatige verzorging en onderhoud en/of de vervanging van onderdelen vanwege normale slijtage, gebruik of achteruitgang, inclusief maar niet beperkt tot: banden, remblokken en rotoren, riemaandrijving, vorkafdichtingen, handgrepen, voetsteunen en het zadel;
 • Deze garantie dekt niet de banden die op de 2018 Zero motorfiets zijn gemonteerd. De origineel gemonteerde banden hebben een afzonderlijke garantie van de bandenfabrikant.
 • De vervanging van vloeistoffen, tenzij hun vervanging een noodzakelijk onderdeel van de garantie op een gedekt component is;
 • Schade aan wielen en spaken door off-road gebruik;
 • Cosmetische zorgen die voortvloeien uit milieuomstandigheden, misbruik, verkeerd gebruik, gebrek aan regelmatige verzorging en onderhoud en/of onjuist gebruik door de eigenaar;
 • Onderdelen of componenten die beschadigd zijn door gebruik of bediening onder abnormale omstandigheden of in strijd met de in de gebruikershandleiding beschreven voorschriften, waaronder het niet laten updaten van de firmware van de motorfiets tijdens de regelmatige onderhoudsintervallen of op tijdige basis na een kennisgeving dat er een nieuwe update beschikbaar is.
 • 2018 Zero motorfietsen en accupakketten die voor racen of andere wedstrijdevenementen worden gebruikt;
 • Misbruikte of onjuist bediende 2018 Zero motorfietsen en accupakketten;
 • Schade, storingen of prestatieproblemen veroorzaakt door aanpassingen of wijzigingen aan de 2018 Zero motorfietsen en/of accupakketten (inclusief aanpassingen of wijzigingen die door een erkende Zero-dealer zijn uitgevoerd) die ervoor zorgen dat de 2018 Zero motorfiets of het accupakket niet functioneert;
 • Schade, storingen of prestatieproblemen veroorzaakt door aftermarket accessoires die na de "datum ingebruikname" op een 2018 Zero motorfiets of accupakket zijn geïnstalleerd, of die worden veroorzaakt door aftermarket accessoires die niet door een erkende Zero-dealer zijn geïnstalleerd;
 • Schade, stortingen of problemen veroorzaakt door onjuiste reparatie van de motorfiets, installatie van delen of accessoires die niet door Zero zijn verkocht of goedgekeurd, de installatie en het gebruik van delen of accessoires die de specificaties van de motorfiets wijzigen ten opzichte van de instellingen van Zero of het gebruik van nieuwe of gebruikte delen die niet door Zero zijn goedgekeurd;
 • Schade, storingen of prestatieproblemen veroorzaakt door de installatie of het gebruik van laders die niet door Zero worden verkocht of zijn goedgekeurd.
 • Schade, storingen of problemen veroorzaakt door brand, botsing, ongeluk of onjuiste opslag;
 • Schade, storingen of problemen veroorzaakt door continu gebruik van de motorfiets na een waarschuwingslampje, meteraflezing of andere waarschuwing die een mechanisch of operationeel probleem aangeeft;
 • Ernstig beschadigde of door een verzekeraar total loss verklaarde 2018 Zero motorfietsen, of motorfietsen die in grote mate met onderdelen van een andere gebruikte motorfiets opnieuw in elkaar zijn gezet of gerepareerd;
 • Schade, storingen of prestatieproblemen veroorzaakt door het niet opvolgen van aanbevolen onderhoudseisen, zoals uiteengezet in de gebruikershandleiding; en
 • Schade, storingen of prestatieproblemen veroorzaakt door industriële luchtvervuiling (bv. zure regen), vogelpoep, boomsappen, stenen, instromend water, stormen of andere vergelijkbare gebeurtenissen;

Bovendien is deze beperkte garantie niet van toepassing op 2018 Zero motorfietsen of onderdelen en accessoires die niet door Zero zijn geïmporteerd of gedistribueerd.

Welke andere beperkingen of disclaimers zijn op deze beperkte garantie van toepassing

De volgende aanvullende beperkingen en disclaimers zijn op deze beperkte garantie van toepassing:

 • DEZE BEPERKTE GARANTIE IS DE ENIGE UITDRUKKELIJKE GARANTIE DIE WORDT AFGEGEVEN IN VERBAND MET DE VERKOOP VAN DIT MODEL VAN ZERO MOTORCYCLES. ALLE IMPLICIETE GARANTIES, WAARONDER GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ZIJN IN DUUR BEPERKT TOT E VERMELDE PERIODE VAN DEZE SCHRIFTELIJKE GARANTIE. Sommige landen staan geen beperkingen toe betreffende de duur van impliciete garanties, dus deze beperking is mogelijk niet op u van toepassing.
 • Zero aanvaardt geen andere verplichting of aansprakelijkheid, noch verleent zij aan derden de bevoegdheid dat namens haar te doen.
 • DEZE BEPERKTE GARANTIE DEKT GEEN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, WAARONDER WAARDEVERLIES VAN DE MOTORFIETS, GEDERFDE WINSTEN OF INKOMSTEN, ONKOSTEN VOOR VERVANGEND VERVOER OF LOGIES, ONKOSTEN IN VERBAND MET HET RETOURNEREN VAN HET GEDEKTE PRODUCT NAAR EEN ERKENDE SERVICEFACILITEIT OF DEALER, ONKOSTEN VOOR SLEPEN EN/OF PECHHULPDIENSTEN, ONKOSTEN IN VERBAND MET HET RETOURNEREN VAN HET GEDEKTE PRODUCT NAAR ZIJN EIGENAAR, KOSTEN VAN REISTIJD OF COMMUNICATIE VAN MONTEURS, VERLIES VAN OF SCHADE AAN PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN, TIJDVERLIES OF ONGEMAK. Sommige landen staan geen uitsluitingen of beperkingen toe betreffende incidentele of gevolgschade, dus deze uitsluiting of beperking is mogelijk niet op u van toepassing.
 • Zero behoudt zich het recht voor het ontwerp van een 2018 Zero motorfiets, accupakket of andere Zero-onderdelen (gezamenlijk "Zero producten") te allen tijde te wijzigen of verbeteren, zonder daarbij enige verplichting te aanvaarden om eerder geproduceerde of of verkochte Zero-producten te wijzigen.
 • De koper erkent dat er bij het gebruik van motorfietsen sprake van een inherent risico is. Deze beperkte garantie dekt geen (en Zero kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor) letsel dat voortvloeit uit onveilig of onjuist gebruik van Zero producten, of het niet naleven door de gebruiker van de aanwijzingen, verzorging- en onderhoudsvereisten, waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften
 • De oorspronkelijke eigenaar of latere geregistreerde verkrijger, zoals opgenomen in het garantieregistratieformulier van de Zero motorfiets, is verantwoordelijk voor de overdracht van de gebruikershandleiding en alle veiligheidswaarschuwingen, aanwijzingen en beperkte garantie als de motorfiets verkocht, uitgeleend of op andere wijze aan iemand anders wordt overgedragen.
Wat zijn uw verantwoordelijkheden als klant?

Als eigenaar van een onder deze beperkte garantie gedekt product is het uw verantwoordelijkheid de gebruikershandleiding, deze beperkte garantie en alle productwaarschuwingen te lezen en begrijpen voordat u uw 2018 Zero motorfiets gebruikt. Ernstig letsel of overlijden kan het gevolg zijn van onjuist gebruik of het niet opvolgen van waarschuwingen en veiligheidsaanwijzingen op een motorfiets.

U bent daarnaast verantwoordelijk voor:

 • Voer alle aanbevolen en vereiste routinezorg en -onderhoud uit en gebruik uw Zero motorfiets en accupakket op de juiste wijze zoals beschreven in de gebruikershandleiding, waaronder het verkrijgen van beschikbare firmware-updates bij elk onderhoudsinterval of op een tijdige basis na een kennisgeving dat er een nieuwe update beschikbaar is.
 • Het bestuderen en naleven van alle federale, staat- en lokale wetten die op de bediening van een motorfiets in het algemeen, en in het bijzonder op elektrische motorfietsen van toepassing zijn.
 • Draag tijdens gebruik van een 2018 Zero motorfiets altijd een geschikte veiligheidsuitrusting en -kleding, waaronder, maar niet beperkt tot, een helm, oogbescherming en geschikt schoeisel.
 • Draag de gebruikershandleiding en alle veiligheidswaarschuwingen, instructies en de beperkte garantie over als de motorfiets wordt verkocht, uitgeleend of anderszins wordt overgedragen aan een andere persoon.
Wat doet Zero onder deze beperkte garantie?

Tijdens de duur van deze beperkte garantie repareert of vervangt een erkende Zero-dealer (naar Zero’s inzicht) gratis 2018 Zero motorfietsen, accupakketten of onderdelen die onder deze beperkte garantie zijn gedekt en die door Zero of een erkende Zero-dealer worden aangemerkt als materiaal- of productiefouten bevattende.

Hoe staat de beperkte garantie in verhouding tot het staatsrecht?

Deze beperkte garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u heeft mogelijk nog andere rechten, welke van land tot land kunnen verschillen.

Kennisgeving onder kat-inde-zak-wetten

Sommige landen hebben wetten, die soms “kat-in-de-zak-wetten” of “lemon laws” worden genoemd, die u onder bepaalde omstandigheden het recht geven op een vervangende motorfiets of terugbetaling van de aankoopsom. Deze verschillen van land tot land. Als de wetgeving van uw land het toestaat, vereist Zero dat u ons eerst een schriftelijke kennisgeving stuurt van serviceproblemen of kwesties die u mogelijk heeft ervaren, zodat wij de kans hebben om benodigde reparaties uit te voeren, voordat u in aanmerking komt voor de door deze wetten geboden rechtsmiddelen. In alle andere landen vraagt Zero u om een schriftelijke kennisgeving te sturen van servicemoeilijkheden of kwesties.

Stuur uw schriftelijke kennisgeving naar Zero op het volgende adres:

Zero Motorcycles Inc.
Attn: Customer Service
380 El Pueblo Road
Scotts Valley, CA 95066
VS
Hoe ontvangt u onder deze beperkte garantie service?

Garantieservice kan worden verkregen door met uw plaatselijke dealer van Zero Motorcycles contact op te nemen. Raadpleeg "Een dealer vinden" op uw website (www.zeromotorcycles.com/nl/locator) voor de dichtst bij zijnde locatie.

In het geval er geen dieler is in uw staat, provincie of land, kunt u rechtstreeks contact opnemen met Zero Motorcycles Inc. Op +1 (888) 786-9376 (Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Oceanië) of +31 (0) 72 5112014 (VK, Europa, Midden-Oosten en Afrika) of via e-mail aan support@zeromotorcycles.com.

Vermeld in alle geschreven of telefonische communicatie de concrete aard van de omstandigheden die het probleem hebben veroorzaakt en geef ook de aflezing van het VIN en de kilometerteller.

Noord-Amerika
Zero Motorcycles Inc.
380 El Pueblo Road
Scotts Valley, CA 95066
VS
Zero Motorcycles Europe
Zero Motorcycles B.V.
Oester 12
1723 HW Noord-Scharwoude
NL

(VS en internationale patenten en handelsmerken aangevraagd)

Overdracht van eigendom en beperkte garantie
Wanneer u uw 2018 Zero motorfiets verkoopt, bezoek dan de Zero-website en ga naar het onderdeel Gebruikersmiddelen om het formulier voor de overdracht van eigendom en garantieformulier in te vullen. Dit moet worden gedaan zodat Zero in staat is contact op te nemen met de nieuwe eigenaar in het onwaarschijnlijke geval van een veiligheidsprobleem. Gebruik onderstaand e-mailadres of neem voor hulp contact op met de afdeling klantenservice van Zero.
Noord-Amerika
Zero Motorcycles Inc.
Telefoon: (888) 786-9376
E-mail: support@zeromotorcycles.com
Zero Motorcycles Europe
Zero Motorcycles B.V.
Telefoon: +31 (0) 72 5112014
E-mail: service.eu@zeromotorcycles.com

Raadpleeg voor updates en meer informatie over uw motorfiets de pagina’s met ondersteuning voor eigenaars op de Zero Motorcycles-website: www.zeromotorcycles.com/nl/owner-resources